R&I :: ERGS
Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB) Previous Page Print Home
 

MyLAB merupakan program penyelidikan yang berfokuskan kepada sembilan (9) bidang teknologi iaitu nanoteknologi, bioteknologi, aeroangkasa, automotif & teknologi pengangkutan, minyak & gas, teknologi boleh diperbaharui, penjagaan kesihatan, teknologi hijau dan kecukupan makanan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua (2) makmal penyelidikan di pelbagai IPT dan satu (1) industri yang berkaitan dalam melaksanakan projek penyelidikan.

Projek MyLAB melibatkan skop yang lebih spesifik dengan tempoh masa maksimum sehingga tiga (3) tahun serta memerlukan komitmen yang tinggi. Melalui inisiatif MyLAB, teknologi dan inovasi yang relevan kepada kehendak industri mampu dibangunkan.

Projek MyLAB bertujuan membangun dan memantapkan produk penyelidikan yang berpotensi tinggi untuk dikomersialkan dalam nic-nic yang strategic. Di akhir program ini, produk tersebut mestilah siap untuk dikomersialkan.

 
Download
Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB)
Criteria/Guidelines [ preview ]  updated 24th July 2020
Application
  A - Application Form - Section A (General Info) [ download ]  updated 24th July 2020
  A - Application Form - Section B (Application Info) [ download ]  updated 24th July 2020
  A - Application Form - Section C (Technical Project Info) ( [ download ]  updated 24th July 2020
  A - Application Form - Section D (Business Planning Info) [ download ]  updated 24th July 2020
  B - Summary of Application [ download ]  updated 24th July 2020
  B - Checklist [ download ]  updated 24th July 2020
 
 
 
  Copyright © Division of Research & Innovation, USM | Contact Us Hits :