R&I :: Short Term Grants
International Research Collaboration Fund (IReC Fund) Previous Page Print Home
 

Adalah dimaklumkan sebagai salah satu langkah strategi pengantarabangsaan penyelidikan, Universiti Sains Malaysia melalui Bahagian Penyelidikan dan Inovasi ingin memperkenalkan International Research Collaboration Fund (IReC Fund) yang bertujuan mempertingkatkan jalinan kerjasama penyelidikan di peringkat antarabangsa. Ketua penyelidik bagi geran yang mempunyai track record penyelidikan yang cemerlang dipelawa untuk memohon IReC Fund supaya boleh lebih menyerlah dan sekaligus meletakkan penyelidikan USM dipersada dunia.

 

Tarikh akhir untuk penghantaran permohonan lengkap adalah pada 7 September 2012 dan dihantar kepada:

Pejabat Pengurusan dan Kreativiti Penyelidikan (RCMO)
Aras 6, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang

 
Download
IReC Final Report Form [ download ] updated March 21th 2018
 
 
 
  Copyright © Division of Research & Innovation, USM | Contact Us Hits :