R&I :: Logotype
MAJLIS PENYELIDIKAN UNIVERSITI (MPU) Previous Page Print Home
 
Mesyuarat Kabinet pada 26 Oktober 2005 telah bersetuju penubuhan Majlis Penyelidikan Universiti (MPU) bagi IPTA yang diberi taraf sebagai Universiti Penyelidikan di bawah Seksyen 26 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971.
MPU dipengerusikan oleh Naib Canselor dan ahli-ahlinya terdiri daripada ahli daripada kalangan pengurusan tertinggi Universiti, LGU, Senat, badan professional dan industri.
Terma Rujukan (TOR) Majlis Penyelidikan Universiti [ download ]
Dasar dan Etika Penyelidikan Universiti Sains Malaysia [ download ]
 
 
 
  Copyright © Division of Research & Innovation, USM | Contact Us Hits :