Buku Rujukan Kewangan  Home
 

* Sila klik pada tajuk/sub tajuk untuk melihat maklumat lanjut
* Sila klik kanan pada tajuk/sub tajuk untuk menyimpan fail
   
 
Buku Pengurusan Kewangan Penyelidikan
 
Kulit Hadapan
Isi Kandungan
Pengenalan
Glosari
Pihak yang Bertanggungjawab Terhadap Pengurusan Penyelidikan Universiti Sains Malaysia
Jenis-jenis Penyelidikan di USM
Ciri-ciri Geran Penyelidikan
Pembukaan Akaun Projek Penyelidikan
Pengurusan Sumber Manusia Projek Penyelidikan
Kawalan Belanjawan Projek Penyelidikan
Tatacara Perolehan
Perbelanjaan Projek Penyelidikan
Wang Pendahuluan
Panjar Wang Runcit Projek Penyelidikan
Pengurusan Aset Projek Penyelidikan
Penutupan Akaun Projek Penyelidikan
Lampiran
 
Buku Tatacara Sebutharga Bekalan dan Perkhidmatan
 
Kulit Hadapan
Prakata
Peringatan Mengenai Kesalahan Rasuah
Dasar Perolehan Bagi Bekalan dan Perkhidmatan
Tatacara Perolehan Secara Sebutharga
Lampiran
 
Buku Tatacara Pengurusan Aset Alih
 
Kulit Hadapan
Tatacara Pengurusan Aset & Inventori
Bab A - Penerimaan
Bab B - Pendaftaran
Bab C - Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan
Bab D - Penyelengaraan
Bab E - Pelupusan
Bab F - Kehilangan dan Hapus Kira
     
  Copyright Division of Research & Innovation, USM | Contact Us